Rozbudowa sieci gazowej do zakładu TELE-FONIKA KABLE

Rozbudowa sieci gazowej dn110 PE wraz z przyłączem gazowym dn63 PE do Punktu Redukcyjno-Pomiarowego zlokalizowanego na terenie zakładu Tele-Fonika Kable S.A. Przejście pod drogą Wojewódzką rurą osłonową dn250 PE zrealizowane za pomocą przewiertu sterowanego bez ingerencji w wierzchnią warstwę pasa drogowego.

Dodaj komentarz