Firma Projektowo-Usługowa „GAZ-MAX” rozpoczęła swoją działalność od 15 marca 1996 r. początkowo zajmując się tylko projektowaniem przyłączy i instalacji gazowych. Z czasem rozszerzając działalność o wykonawstwo przyłączy i instalacji gazowych. Od 2004 roku prowadzimy pełny zakres usług projektowo-wykonawczych związanych z gazownictwem. W 2009 roku rozszerzyliśmy zakres projektowania o przyłącza wodno-kanalizacyjne (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację ciśnieniową). Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne, odwodnienia, szamba, ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ściekow, odwodnienia itp. Wykonujemy przyłącza wodne i kanalizacyjne. Posiadamy certyfikat kwalifikowany technologii spawania WPQR wg PN-EN 15614-1 metodą spawania 111 i 141.

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w zakresie:
– Budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic
– Budowy przyłączy gazowych
– Prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej
– Wykonywania projektów sieci i przyłączy gazowych
– Wykonywanie projektów przebudowy czynnej sieci gazowej

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług dla firm i inwestorów indywidualnych w zakresie:
– Wykonywanie projektow przyłączy wody i kanalizacji
– Wykonywanie kotłowni gazowych
– Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
– Wykonywania projektów sieci i instalacji gazowej
– Wykonywanie projektów przebudowy czynnej sieci gazowej
– Budowy instalacji gazowych
– Wykonywania prac na czynnych instalacjach gazowych
– Prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej
– Wykonywanie przebudowy (przekładek) sieci i przyłączy czynnej sieci gazowej
– Wykonywanie przecisków pod przeszkodami terenowymi (drogi, chodniki itp)
– Wykonywanie przyłączy wody i kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia i inne prace ziemne
– Wykonywania okresowych i głównych prób szczelności instalacji gazowych
– Wykonywanie kotłowni gazowych
– Wykonywanie aktywnych systemów bezpieczeństwa
– Wykonywanie gazowych systemów nadmuchowych
– Wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych
– Wykonywanie kosztorysów