Menu Close

Firma Projektowo-Usługowa „GAZ-MAX” rozpoczęła swoją działalność od 15 marca 1996r. początkowo zajmując się tylko projektowaniem przyłączy i instalacji gazowych.
Z czasem rozszerzając działalność o wykonawstwo przyłączy i instalacji gazowych.
Od 2004 roku prowadzimy pełny zakres usług projektowo-wykonawczych związanych z gazownictwem. W 2009 roku rozszerzyliśmy zakres projektowania o przyłącza wodno-kanalizacyjne (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację ciśnieniową). Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne, odwodnienia, szamba, ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia itp. Wykonujemy przyłącza wodne i kanalizacyjne. Posiadamy certyfikat kwalifikowany technologii spawania WPQR wg PN-EN 15614-1 metodą spawania 111 i 141.

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług dla Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w zakresie:

 • Budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic​
 • Budowy przyłączy gazowych
 • Prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej
 • Budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic​
 • Budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic​

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług dla firm i inwestorów indywidualnych w zakresie:

 • Prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej
 • Wykonywanie kotłowni gazowych
 • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
 • Wykonywania projektów sieci i instalacji gazowej
 • Wykonywanie projektów przebudowy czynnej sieci gazowej
 • Budowy instalacji gazowych
 • Wykonywanie prac na czynnych instalacjach gazowych
 • Prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej
 • Wykonywanie przebudowy (przekładek) sieci i przyłączy czynnej sieci gazowej
 • Wykonywanie przecisków pod przeszkodami terenowymi (drogi, chodniki itp)
 • Wykonywanie przyłączy wody i kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia i inne prace ziemne
 • Wykonywania okresowych i głównych prób szczelności instalacji gazowych
 • Wykonywanie kotłowni gazowych
 • Wykonywanie aktywnych systemów bezpieczeństwa
 • Wykonywanie gazowych systemów nadmuchowych
 • Wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych
 • Wykonywanie kosztorysów